Uddannelseslæger i klinikken

Klinikken varetager videreuddannelse af læger under speciallægeuddannelse.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik. Uddannelseslægen modtager dagligt supervision i klinikken.

Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken i alt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb.

Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer først ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold her i praksis og klinikophold i sygehusregi.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er, at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

Vi håber, I vil tage godt imod dem.