Undersøgelser og Behandlinger

Hos lægen

  • Symptomvurdering, udredning, undersøgelser og behandling, henvisning til det specialiserede system
  • Symptomer forstået i bredeste forstand fra snot og feber, ondt i maven eller sjælen, smerter og bekymring..
  • Spørgsmål, opfølgning, forklaring, medicin, prøvesvar fra specialiserede enheder.
  •  
    Konkrete eksempler på mere specifikke undersøgelser og behandlinger hos læge

  • Småkirurgi med fjernelse af modermærker eller smågevækster. (Disse sendes altid til undersøgelse)
  • “humørbetændelse” udredning og plan, fokuserede forløb etc
  • Årskontrol af kronisk sygdom (eks. sukkersyge, Astma, knogleskørhed, smerte etc) inklusiv prøver og medicingennemgang. F.eks blodprøver, EKG og lungefunktions undersøgelse.
  • Allergiudredning inklusiv priktest
  • Lungefunktions undersøgelser i forbindelse med udredning
  • Øretrykmålinger
  • Synstest
  • Depressions og angsttest kombineret med det samlede billede.
  • hukommelsestest
  • Væske/vandladningsskema
  • Hovedpinedagbog
  • Bevægapparatsundersøgelse
  • Børneundersøgelser
  • Graviditetsundersøgelse
  • Gynækologisk undersøgelse
  • Urinstix, urindyrkning og samlet vurdering
  • Undersøgelse af endetarm
  • Og meget mere
  •  
    Hos Sygeplejerske

  • Blodprøver og EKG
  • Årsprøver ved kronisk sygdom (gerne 1 uger før tid hos læge) (F.eks. sukkersyge, astma, forhøjet blodtryk og kolesterol). I form af blodprøver, hjertekardiogram og lungefunktionsundersøgelse
  • Vaccinationer
  • Vægtkontroler og kostsamtaler
  • Specifikke akupunkturbehandlinger for tennisalbue, kvalme (inkl. graviditet eller kemobehandlede) og spændingshovedpine
  • Øreskylning (Husk removaxopblødning fra om aftenen før)
  • Rygestopforløb
  • Frysning (Cryoterapi) af vorter og andre hud elementer – efter lægelig vurdering